Lesnícke dni: Lesy sú stabilizačnými prvkami krajiny a mostami pre spoluprácu

804

Lesnícke dni, podujatie, ktoré spája navzájom odborníkov z lesníckeho prostredia a laickú verejnosť, v zmysle posolstva jeho 16. ročníka „Lesy sú mostami pre spoluprácu“.

Slávnostné otvorenie pre odbornú lesnícku verejnosť a pozvané školské kolektívy sa uskutoční 22. apríla na Deň Zeme v Bratislave v obľúbenom areáli Partizánskej lúky v správe Mestských lesov v Bratislave. V rámci slávnostného otvorenia budú vysadené stromy lesných drevín zástupcami troch ministerstiev, pod ktoré spadá správa lesov na Slovensku.

Program pokračuje v sobotu 23. apríla 2022 pre širokú verejnosť. Oba dni budú „žiť“ zážitkovými aktivitami lesnej pedagogiky, tvorivej činnosti, technickej práce a hier s drevom. V rámci bohatého programu budete mať možnosť zapojiť sa do tomboly o pekné ceny inšpirované lesom. Bodkou za slávnostným otvorením Lesníckych dní bude hudobné vystúpenie skupiny FUNNY FALLOWS pri zapálenej vatre.

Lesnícke dni organizuje Národné lesnícke centrum a konajú sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s podporou štátneho podniku  Lesy SR, ktorého hlavnou úlohou je pestovanie zdravých lesov pre súčasné i budúce generácie.

Zdroj: Národné lesnícke centrum – Centrum transferu poznatkov a lesnej pedagogiky