Lesy SR avizujú práce v lesných lokalitách Kráľova Hora nad Dlhými Dielmi okolo ulice Svíbová

1137

Lesy SR avizovali počas novembra a decembra tohto roku práce v lesných lokalitách – Kráľova Hora nad Dlhými Dielmi okolo ulice Svíbová.

„Zásahy budú zamerané na odstraňovanie suchých a nebezpečných stromov ako aj stromov, ktoré bránia v raste stabilným a perspektívnym dubom,“ približuje Martin Knurovský, vedúci lesnej správy.

Vykonávané budú v lesných porastoch v zmysle platného programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Lesy SR Bratislava ako aj v zmysle Dohody o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava medzi štátnym podnikom Lesy SR a hlavným mestom. Na približovanie dreva z porastov budú použité šetrnejšie metódy prostredníctvom vývoznej súpravy tak, ako bolo dohodnuté s hlavným mestom.

„Miesta výkonu zásahov budú označené, preto, prosíme, návštevníkov lesa o rešpektovanie pokynov uvedených na infotabuliach a aj pokynov lesného personálu. Žiadame tiež, aby návštevníci lesa z dôvodu vlastnej bezpečnosti nevstupovali do priestorov, kde sa vykonáva stínka stromov, približovanie dreva, aby neliezli na hromady uskladnenej drevnej hmoty,“ dodal Knurovský.

Zdroj: Dúbravka-mestská časť Bratislavy