Liečba ochorenia COVID-19 protilátkami je dostupná aj na Slovensku. Pre koho je určená?

3258

Možnosť liečby protilátkami vo včasnej fáze ochorenia COVID-19 u pacientov s najvyšším rizikom je dostupná aj na Slovensku. Ak patríte do rizikovej skupiny, máte možnosť podstúpiť podpornú liečbu proti COVID-19.

Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky, je možné nasadiť liečbu protilátkami (monoclonal antibody – MAB) proti spike proteínu (bielkovine) vírusu SARS-CoV-2. V klinických štúdiách sa preukázal prínos v liečbe ľahkého až stredne ťažkého ochorenia COVID-19 u rizikových dospelých a detí staršich ako 12 rokov (s hmotnosťou viac ako 40 kg).

Liečba MAB sa indikuje u pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia.

Cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. MAB sa podávajú u pacientov, ktorí v daný čas nevyžadujú hospitalizáciu, alebo aj pacientom, ktorí musia byť hospitalizovaní z nejakého iného špecifického dôvodu ako ochorenie COVID-19.

Aby vám bola indikovaná liečba MAB vašim lekárom, musí byť ochorenie COVID-19 potvrdené RT-PCR testom. Taktiež vás na podanie MAB môže poslať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonal testovanie a má informáciu, že nie ste zaočkovaný a spadáte do skupiny s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Indikujúci lekár tento postup prekonzultuje a dohodne s centrom, kde sa liečba podáva. Liek je podávaný infúziou čo najskôr po pozitívnom testovaní, najneskôr do 10 dní od nástupu symptómov.

U riadne zaočkovaných osôb vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa prínos podania MAB vo všeobecnosti nepredpokladá. V klinických štúdiách bol zatiaľ prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom (O2). Monoklonálne protilátky môžu byť spojené s horšími výsledkami, ak sa podávajú pacientom s ochorením COVID-19 vyžadujúcim mechanickú ventiláciu alebo podávanie O2 s vysokým prietokom. U tejto skupiny pacientov sa tak liečba nepovažuje za prínosnú a neodporúča sa.

Spadáte do skupiny pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia?

  • Pacienti starší ako 65 rokov,
  • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti. Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií,
  • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie MAB v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Zdroj: ssvpl.sk