Liga proti rakovine pozýva na Deň otvorených dverí

703

Liga proti rakovine pozýva na Deň otvorených dverí v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej ulici 6 v Ružinove od 24.10. do 27.10 denne od 7:00 do 15:00. Ide o týždeň, počas ktorého má široká verejnosť možnosť pozrieť si v centre bezplatne interaktívnu ukážku samovyšetrenia prsníkov a semenníkov. Taktiež bude k dispozícií aj smokerlyzer, ktorý zmeria CO vo výdychu (ne)fajčiaria.

Hlavným cieľom Ligy proti rakovine je znížiť na národnej úrovni bremeno rakoviny za účasti celej verejnosti a napĺňať svoje poslanie aktivitami a projektmi.

Zdroj: Liga proti rakovine