MÁJ javiskovú adaptáciú básnickej skladby Karla Hynka Máchu odpremiéruje Divadlo LUDUS už túto sobotu

732

Máj, ikonickú romantickú básnickú skladbu Karla Hynka Máchu v réžii uznávaného tvorcu Ivana Achera, uvádza Divadlo LUDUS v premiére 11. 6. 2022 na scéne Štúdia L+S.

Máj vzniká ako originálne javiskové dielo, ktorého organickou súčasťou je celá básnická skladba Máchovho Mája v češtine, votkaná do živej hudobnej a živej výtvarnej kompozície. „Nepokúšame sa o prepis ani o dramatizáciu básnického diela a ponechávame ho v češtine zámerne, pretože sme presvedčení, že limity porozumenia textu naplno nahrádza jeho obrazotvorná sugestivita, jeho uhrančivý rytmus a melódia. Nevydávame sa ani cestou činohernej adaptácie, pretože opisy prírody ako aj extatické a agonické snové obrazy ponúkajú bohatý materiál pre divadelnú syntézu. Zaujíma nás bezprostredné pôsobenie živého slova, hudby, spevu a „neiluzívnej“ naživo tvorenej javiskovej krajiny,“ približuje divadlo.

Máchov Máj predstavuje rýdzu podobu romantizmu v literárnom kánone aj v estetickom a myšlienkovom /filozofickom/ prúde. Na Slovensku je súčasťou učebnicovej klasiky, no na jeho aspoň trochu hlbší pochop nestačia do nemoty opisované čitateľské denníky. Navyše, pre mladú generáciu je to dielo s obrovským iniciačným potenciálom spojené so zažívaním citových vzplanutí existenciálnych búrok, s objavovaním temnej stránky prírody a života. „Chceme, aby študenti a ich učitelia nepodľahli stereotypnej predstave, že diela literárneho romantizmu šuštia papierom a sú mladým ľuďom nezrozumiteľne vzdialené,“ dodáva.

Javiskovú adaptáciu vytvorili pre Divadlo LUDUS poprední profesionálni tvorcovia na čele s hudobníkom, skladateľom, režisérom a výtvarníkom Ivanom Acherom. Acher svoje pôsobenie na scéne elektroakustickej hudby prirodzene prepája s kompozíciami v oblasti
súčasnej hudby. Jeho hudba je plná nových foriem a hudobných nástrojov, ktoré aj sám vyrába. Spolupracoval ako dvorný skladateľ najmä s legendárnym Pražským Komorným divadlom, Divadlom Komédie, s Národným divadlom v Prahe, Brne i Bratislave a mnohými
ďalšími. Bol nominovaný na cenu Českej filmovej kritiky, Českého leva, Cenu českej divadelnej kritiky, Cenu Alfreda Radoka a na Slovensku na divadelné ocenenie sezóny DOSKY. Cenu Českého leva získal v roku 2019.