Majolika je nielen významný zamestnávateľ, ale aj nositeľ tradície

726
Autor: Slovenská ľudová majolika Modra
Autor: Slovenská ľudová majolika Modra

Slovenská ľudová majolika znamená pre mesto Modra nielen významného zamestnávateľa a podnikateľský subjekt, ale aj nositeľa našej tradície a súčasť komunity. Skonštatoval to primátor mesta Juraj Petrakovič pri príležitosti 140. výročia Slovenskej ľudovej majoliky. Pripomenul, že mesto v roku 1883 spolu s uhorským ministerstvom priemyslu a obchodu založili Keramické priemyselné učilište.

„Modranská majolika je vnímaná ako signifikantný symbol a značka, charakteristická nielen pre malokarpatskú oblasť, ale je kultúrnym kódom celého kraja. Je to tradícia, ale aj inovácia v jednom, kultúrne dedičstvo, a tiež neustále sa rozvíjajúca oblasť kreatívneho odvetvia,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.

Budúcnosť majoliky je v ľuďoch, pripomína výkonný riaditeľ Slovenskej ľudovej majoliky Filip Fuňa. „Keď vidím študentov na stážach a brigádach, umelcov na sympóziách, nové vzory, ktoré sú skratkou tradície k mladým ľuďom, verím, že tradičné remeslo má svoje miesto v budúcnosti. Možno o ďalších 140 rokov bude majolika vyzerať inak, stále však bude tvoriť horúcu keramickú dušu regiónu,“ povedal.

Modranská majolika je od novembra 2017 súčasťou Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Jej stoštyridsiate výročie pripomenie viacero podujatí. Téme sa bude venovať napríklad májová slávnosť hliny v Modre a septembrové výstavy v múzeu slovenskej keramickej plastiky.

Zdroj: TASR