Malacky: Rozdelený obvod pediatričky MUDr. Ondrovičovej

1378

Keďže detská lekárka MUDr. Ondrovičová dlhodobo neordinuje, Odbor zdravotníctva Bratislavského kraja dočasne rozdelil jej obvod medzi ostatné lekárky. 

Alojza Veselého, arm. gen. L. Svobodu, Mlynská, V. Clementisa – MUDr. Gajdová

Cesta mládeže, Veľkomoravská, Vinohrádok – MUDr. Gajdárová

Bernolákova, Budovateľská, Mierové námestie, Mojmírova, Príjazdná, Rastislavova, Robotnícka, Svätoplukova, Vlastenecká – MUDr. Maršálková

Boreckého, Jozefa Gabčíka, Jozefa Murgaša, kpt. Miloša Uhra, L. Novomeského, Ľ. Kukorelliho, Michala Tillnera, Pri Maline, Štúrova – MUDr. Sláviková

Brezová, Gaštanová, Hodžova, Jelšová, Lipová – MUDr. Pirčová

Podrobné informácie o zdravotníckych zariadeniach sú dostupné na www.e-vuc.sk