Malacky zakázali parkovanie kamiónov a firemných dodávok

1913

Mesto Malacky vypočulo opakované sťažnosti obyvateľov na parkovanie firemných dodávok na sídliskách a kamiónov pozdĺž ciest či na zeleni. Takéto chaotické parkovanie by sa malo skončiť. V uliciach sú nainštalované nové dopravné značky k zóne zákazu státia nákladných vozidiel s dĺžkou nad 5,3 metra.  Zákaz státia pre ne platí na celom území mesta. 

Vybavovanie zákazu státia kamiónov, dodávok a vozidiel s dĺžkou viac ako 5,3 m na celom území mesta trvalo viac ako rok, priznáva primátor a dodáva: „Určite sa to dotkne podnikateľských prevádzok či rôznych firemných vozidiel. Tie však majú v prvom rade parkovať v areáloch firiem. Naše parkoviská majú slúžiť obyvateľom sídlisk.“ Nové pravidlá platia aj pre prevádzky živnostníkov v bytových domoch, pretože parkoviská pri bytových domoch sú určené pre ich obyvateľov. 

Keďže Malacky ležia na diaľnici, stali sa akousi „nocľahárňou“ pre vodičov kamiónov, ktorí sú povinní dodržiavať pravidelné prestávky. Parkovanie kamiónov je však oprávnené iba na parkoviskách, ktoré sú na to určené a schválené, v Malackách je to napríklad odpočívadlo pri čerpacej stanici tam. Niektorí obyvatelia už vyjadrili obavy, že zákaz skomplikuje prácu remeselníkov alebo vykládku tovaru. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ide o zákaz státia, nie zákaz zastavenia. Ten bude aj naďalej povolený v zmysle platných predpisov.  

Dodržiavanie zákazu státia bude kontrolovať mestská polícia. Najskôr sa zameria na vytipované lokality. Policajti budú pri kontrole dodržiavania nových pravidiel postupovať individuálne a budú posudzovať účel, na aký vozidlo slúži. 

Zdroj: Malacky