Malokarpatská knižnica v Pezinku otvára 11. mája 2020 služby pre verejnosť v obmedzenom režime.

1418

Malokarpatská knižnica spúšťa výpožičky kníh, registrácie a preregistrácie. Služby, ako prístup na počítač, čitáreň, herňa, možnosť tlače a kopírovania, vstup do študovne atď. nebudú ešte verejnosti poskytované. Taktiež nebude možné si zapožičať ani časopisy a leporelá pre najmenších. Pobočka na Cajlanskej 88 ostáva aj naďalej zatvorená.

Výpožičky budú prebiehať formou objednávky, bez vstupu verejnosti do oddelení. O spôsobe, ako si objednať knihy si môžete prečítať na linku: https://kniznicapezinok.sk/2020/05/ako-si-objednat-knihy-v-prechodnom-rezime/. Objednávky bude možné vykonať e-mailom aj telefonicky, pracovníci knižnice odporúčajú však komunikáciu prostredníctvom e-mailu.

Pre návštevu knižnice platia tie isté podmienky ako inde. Je nutné nosiť rúško tak, aby zakrývalo nos aj ústa. Pri vstupe si treba vydezinfikovať ruky. Počas návštevy knižnice dodržiavať odstup 2 metre, minimalizovať čas strávený v budove, dbať na pokyny zamestnancov knižnice. Je však dôležité zvážiť, či pri návšteve knižnice zoberiete so sebou aj deti.

Knižnica bude fungovať v skrátenej prevádzke a iba na vrátenie a výdaj kníh a to nasledovne:

Viac informácií o tom, ako správne postupovať pri zapožičaní a vrátení kníh sa dozviete na linku: https://kniznicapezinok.sk/2020/05/kniznica-otvara-od-11-maja-2020/.