Malokarpatské múzeum v Pezinku vydáva novú publikáciu Franz von Meissl

1020

Malokarpatské múzeum v Pezinku vydalo novú publikáciu Franz von Meissl, k dejinám Pezinka a pezinského múzejníctva. Autormi publikácie sú PhDr. Martin Hrubala PhD. a Mgr. Oliver Solga.

Kniha sa zameriava na činnosť a odkaz pezinského rodáka Františka von Meissla. Po prvý krát podáva ucelený obraz o tejto pozoruhodnej a v očiach verejnosti málo známej osobnosti našich regionálnych dejín. František von Meissl sa vyznačoval všestrannými záujmami a mnohými organizačnými aktivitami.

Bol nielen významným pezinským lekárnikom, ale zastával aj funkciu mešťanostu, mestského kapitána, poľného policajného komisára, spoluzakladal Pezinsko-modransko-svätojurskú sporiteľňu a bol členom mnohých mestských organizácií a inštitúcií. V roku 1874 založil Dobrovoľný hasičský spolok. Za zásluhy o požiarnu ochranu bol v roku 1895 vyznamenaný rytierskym rádom Františka Jozefa I. K dôležitým počinom, ktoré František von Meissl vykonal, patrilo založenie prvého pezinského múzea v roku 1904.  Položil tak základný kameň vo vývoji múzejníctva v Pezinku.

Publikácia odhaľuje jeho bohatý prínos pre miestny región. Zameriava sa na jeho záujem v oblasti archeológie a histórie, ktorý predstavuje cez preklad Meisllových, v nemeckom jazyku písaných, dejín mesta Pezinok z roku 1902. Približuje založenie prvého pezinského múzea a jeho osud po odchode Františka von Meissla zo Slovenska. Predstavuje Meisslovho blízkeho spolupracovníka Ing. Fedora Jamnického a prináša informácie o zrode prvého oficiálneho múzea v roku 1960 (priameho predchodcu Malokarpatského múzea v Pezinku). Venuje sa osobám, ktoré nadviazali na Meisslov odkaz a prispeli k etablovaniu Malokarpatského múzea ako riadnej pamäťovej inštitúcie. Súčasťou publikácie je bohatý ilustračný materiál a doteraz nezverejnené rodinné a osobné fotografie Františka von Meissla a jeho rodiny.

Publikáciu bude možné kúpiť v múzejnom obchodíku alebo cez e-mail natalia.bednarovska@muzeumpezinok.sk.

Zdroj: Malokarpatské múzeum v Pezinku