Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia

1695

Školský rok nám pomaly klope na dvere a tento bude trošku odlišný od tých, na ktoré sme boli zvyknutí. Nielen rodičia, ale aj mnohí žiaci majú otázky, aké opatrenia ich na školách čakajú, čo treba dodržiavať, ako sa správať. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú podmienky výchovy a vzdelávania pre školský a akademický rok 2020/2021.

Cieľom týchto dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. 

Manuály sú zostavené pre jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení.

Zdroj: minedu.sk