Martin Zaťovič: Štát by mal dať otestovať všetky DSS-ky

1222

Seniori predstavujú najzraniteľnejšiu a najviac ohrozenú skupinu obyvateľov, ktorá dnes s najväčším rizikom čelí vírusu COVID 19.

„Štát by mal využiť všetky dostupné prostriedky, aby ochránil klientov a zamestnancov vo všetkých DSS po celej krajine “, uviedol Martin Zaťovič, starosta bratislavskej mestskej časti Dúbravka

Reagoval tak na aktuálnu situáciu v Domove sociálnych služieb Pezinok.

Podľa starostu Zaťoviča by sa štát mal minimálne pokúsiť pripraviť plán na testovanie klientov a zamestnancov vo všetkých DSS na celom Slovensku.

Kroky vlády a krízového štábu sú podľa neho väčšinou správne, a preto sa spolieha na to, že odborníci a členovia krízového štábu dokážu zvládnuť situáciu aj v domovoch pre seniorov.

V Dúbravke fungujú dva domovy sociálnych služieb a zariadenie opatrovateľskej starostlivosti, ktoré zriaďuje hlavné mesto a tri súkromné zariadenia pre seniorov. Dokopy v nich žijú stovky klientov vo vysokom veku.

Zdroj: FB