Medzinárodné projektové aktivity Spojenej školy Tokajícka

851

V máji vycestovali študenti a učitelia Spojenej školy Tokajícka na krátkodobé výmeny žiakov v súvislosti s projektom Needed skills for the job market do Afyonu v Turecku a Targu Jiu v Rumunsku. Programom stretnutí boli aktivity, ktoré súvisia s lepšou prípravou študentov na trh práce, ako aj spoznávanie histórie, tradícií a pamiatok, z ktorých očarili hlavne Pamukkale v Turecku a skanzen Curtisoara v Rumunsku.

Začiatkom júna hostila Spojená škola bulharských študentov a učiteľov z Pernika, s ktorými spolupracuje v projekte Game literacy and learning, ktorého cieľom je predovšetkým učenie hrou, ale aj socializácia, komunikácia v anglickom jazyku a oboznámenie sa s kultúrou partnerských krajín.