Študenti a učitelia Spojenej školy Tokajícka vycestovali na krátkodobé výmeny žiakov v súvislosti s projektmi Erasmus+

826

Začiatkom októbra vycestovali študenti a učitelia Spojenej školy Tokajícka na krátkodobé výmeny žiakov v súvislosti s projektmi Erasmus+, CREATING DIGITAL DICTIONARIES AND MOBILE APPS FOR LEARNING FOREIGN LANGUAGES do Maďarska, Fonyód. Projekt bol iniciovaný s cieľom získať a zdokonaliť vedomosti a zručnosti študentov v oblasti tvorby a použitia mobilných aplikácií pri štúdiu cudzích jazykov. Programom stretnutia bola predovšetkým tvorba digitálneho slovníka na tému Cestovanie v piatich jazykoch partnerstva, ale aj spoznávanie kultúry a pamiatok krajiny.

V polovici októbra sa konalo projektové stretnutie projektu Erasmus+, Game literacy and learning, v Portugalsku, Coimbra, na ktorom participovali okrem študentov a učiteľov Spojenej školy aj projektoví partneri z Turecka, Bulharska, Rumunska a Portugalska. Témou stretnutia boli legendy a príhody. Študenti pracovali v medzinárodných tímoch, spoznávali legendy o meste Coimbra, prezentovali najzaujímavejšie legendy z domovských krajín, rozprávali dobrodružné príhody, ktoré zažili a tvorili v programoch Storyboard a Canva.

Zdroj: SŠ Tokajícka