V rámci projektu Game literacy and learning vycestovali študenti Spojenej školy Tokajícka do Turecka

1034

Začiatkom marca vycestovali šiesti študenti a s dvomi učiteľmi Spojenej školy Tokajícka 24 do Turecka na krátkodobú výmenu žiakov v súvislosti s projektom Game literacy and learning. Hosťujúca škola z Manisy pripravila v spolupráci s partnerskými krajinami z Portugalska, Bulharska, Slovenska a Rumunska zaujímavé aktivity na tému Učenie hrou. Súčasťou programu bolo aj spoznávanie tureckej kultúry, histórie, tradícií a pamiatok, z ktorých zostanú v pamäti predovšetkým antický Efezus, pláž Kusadasi, moderný Izmir a múzeá mesta Manisa.

V polovici marca zavítali do Bratislavy študenti a učitelia zo stredných škôl v Turecku, Maďarsku, Rumunsku a Taliansku, s ktorými škola realizuje  projekt Creating digital dictionaries and mobile apps for learning foreign languages. Hlavným pracovným programom bolo používanie a tvorba mobilných aplikácií vo vyučovaní cudzích jazykov. Študenti a učitelia z partnerských krajín mali možnosť navštíviť Staré Mesto, Bratislavský hrad, hrad Devín a hrad Červený kameň, ako aj spoznať aspoň čiastočne náš folklór.

Na prelome marca a apríla hostila škola 37 študentov a učiteľov z Talianska, Turecka, Macedónska a Rumunska. Išlo o projekt Needed skills for the job market. Aktivity pracovného týždňa boli zamerané na workshopy a prezentácie súvisiace s lepšou prípravou študentov na trh práce.