Medzinárodný deň žien je sviatkom ich boja za rovnoprávnosť

1415
Na župe je tradíciou, že župan v mene úradu odovzdá kolegyniam ruže. Dnes tak urobil iba symbolicky, keďže väčšina zamestnancov pracuje z domu.
Na župe je tradíciou, že župan v mene úradu odovzdá kolegyniam ruže. Dnes tak urobil iba symbolicky, keďže väčšina zamestnancov pracuje z domu.

Mnohé krajiny po celom svete dnes oslavujú ženy. Sviatok upozorňuje na ich rovnoprávnosť, ale aj medzinárodný mier.

MDŽ vyhlásila OSN k výročiu štrajku 400 tisíc newyorských krajčírok v roku 1908. Bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám, zlým pracovným podmienkam a nerovnosti pohlaví. Tradícia oslavovať Medzinárodný deň žien bola zavedená v roku 1910 na Medzinárodnej ženevskej konferencií a po druhej svetovej vojne tento deň začali sláviť viaceré krajiny ako sviatok žien, dokým ho OSN v roku 1977 nevyhlásila za oficiálny sviatok a vyzvala krajiny sveta, aby venovali jeden deň v roku na oslavy práv žien, rovnoprávnosti a medzinárodného mieru. V ČSR sa Medzinárodný deň žien konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol zrušený a od roku 1938 až do 1945 sa MDŽ nekonal. Po roku 1945 bol obnovený a odvtedy si nežné pohlavie pripomíname každý rok.

Pri príležitosti tohtoročného Medzinárodného dňa žien sa Európsky parlament snaží upriamiť pozornosť na úlohu žien v boji proti pandémii COVID-19. „Na našom úrade máme spomedzi riaditeľov odborov viac zastúpené ženy a pracovať v takom prostredí je čistá radosť. Kolegyniam, ale aj všetkým ženám prajem, aby boli šťastné a spokojné.“ Tento rok župan Juraj Droba odovzdal len pár symbolických ruží, kedže väčšina zamestnancov je na home office. A v mene celého úradu ženám prajeme, aby už čoskoro o rovnoprávnosti nebolo potrebné hovoriť, pretože bude samozrejmá.