Medzinárodný vyšehradský fond: Je otvorená výzva na minigranty

571

Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave. Jeho hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.

Pomôžte svojmu regiónu, podeľte sa o svoje nápady, spoznajte svojich susedov, získajte nové skúsenosti, poznatky a priateľov! Medzinárodný vyšehradský fond v roku 2023 otvoril nové výzvy pre takzvané minigranty. Ich cieľom je podpora krátkodobej cezhraničnej mobility mládeže vo veku 12 – 30 rokov. Požiadať o ne môžu školy, voľnočasové kluby, športové asociácie, mládežnícke organizácie a ďalšie združenia pochádzajúce z krajín V4. Projekty je potrebné odovzdať do 28. februára 2023. Viac informácií nájdete na www.visegradfund.org.