Merema si uctila častovských seniorov

1478

Symbolika jesene sa u nás už tradične spája s ľuďmi skôr narodenými. 25. októbra 2019 klienti Domova sociálnych služieb a zariadenia podporovaného bývania MEREMA (DSS a ZPB Merema) v Modre zavítali do Jednoty dôchodcov v Častej, aby si uctili tunajších ľudí, spoznali ich a dovolili im nazrieť do nášho života.

 DSS a ZPB Merema je od roku 2015 súčasťou programu transformácie sociálnych služieb na Slovensku, cieľom ktorej je umožniť našim klientom začleniť sa do života komunity a prežiť svoj život inak – žiť v domácnostiach ako ktorýkoľvek iný občan a člen spoločnosti, starať sa o svoju domácnosť, tráviť voľný čas podľa vlastných predstáv. Jedna z takýchto domácností bude práve v Častej, a preto sme si dovolili využiť príležitosť  a prišli sme sa do Častej predstaviť.  Naši herci sú členmi divadla Agapé a pod vedením dramatoterapeuta  Martina Žáka majú v repertoári niekoľko divadelných hier. Do Častej sme prišli zahrať hru  More, ktorá vnáša diváka do sveta reality i fantázie, romantiky i nebezpečenstva, tak ako to je aj v reálnom živote.  Prostredníctvom prezentácie výrobkov klientov sme predstavili  našu  činnosť v keramickej, drotárskej a kreatívnej dielni, obdarovali sme  divákov malými darčekmi a oni obdarili nás. Prichystali nám vynikajúce chlebíčky, voňavú kávičku a chutný domáci jablkový koláč. Aj touto cestou vám z celého srdca  ďakujeme za podporu a vrelé prijatie.  

„Sme ako more, ktoré skrýva veľa tajomstiev. More, ktoré skrýva  svoju tvár. Sme  more, ktoré osvieži, ublíži aj pohladí. Sme more, ktoré vás prijíma takých, akí ste. Prijmite  aj vy nás takých, akí sme.“