Mesiac školských knižníc: Zapojte deti do projektov na podporu čítania

968

Blíži sa október, Medzinárodný mesiac školských knižníc. Pri tej príležitosti sa môžu žiaci a študenti zapojiť do viacerých zaujímavých projektov na podporu kreatívneho čítania.

Ich cieľom je pomôcť slovenským a českým učiteľom a vychovávateľom rozvíjať čítanie na základných a stredných školách. Deti a mladí ľudia si upevnia vzťah ku knihám, objavia nové, budú vďaka nim rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. V triedach sa bude o knihách diskutovať, žiaci si ich budú vzájomne odporúčať a zdieľať dojmy. Projekty pomôžu aj rozvíjať cezhraničnú spoluprácu českých a slovenských škôl a vzájomné spoznávanie jazyka, literatúry, histórie a kultúry.

Záložka do knihy spája školy: Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní

Prvým projektom je 12. ročník česko-slovenského projektu, ktorý je určený základným školám a osemročným gymnáziám. Školy sa môžu prihlasovať do 24. septembra 2021 elektronickou prihláškou, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice.

Záložka do knihy spája slovenské školy: Významné osobnosti slovenskej literatúry

Desiaty ročník celoslovenského projektu je venovaný Pavlovi Orsághovi Hviezdoslavovi (100. výročie úmrtia) a Božene Slančíkovej – Timrave (70. výročie úmrtia). Je určený všetkým stredným školám, prihlásiť sa môžu do 30. septembra 2021 elektronickou prihláškou, ktorá je dostupná spolu s výzvou na webovej stránke Slovenskej pedagogickej knižnice.