Mesto chystá opravu križovatky v Lamači

893

Od 20. septembra začína hlavné mesto Bratislava s asfaltovaním vozovky a opravou chodníka na križovatke Podháj – Cesta na Klanec v Lamači.

Oprava bude prebiehať v dvoch etapách a pričom križovatka bude počas celého priebehu opráv prejazdná len s čiastočnými obmedzeniami. Okrem zníženia priepustnosti križovatky pre vozidlá práce prinesú menšie obmedzenie aj na pešej komunikácii s obchádzkou vyznačenou na mapke a bude zrušená zastávka MHD Klanec v smere na zastávku Studenohorská. Predpokladané ukončenie prác je 24. októbra.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR