Mesto Pezinok využíva prázdniny na rekonštrukciu školských objektov

792

V priebehu mesiaca júl sa začali v Pezinku realizovať opravy v Materskej škole na Záhradnej ulici 34, v Materskej škole na Svätoplukovej ulici a v priestoroch základnej školy Na bielenisku. Investícia do opráv školských zariadení predstavuje viac ako 40 000 €.

V materskej škole na Záhradnej 34 prechádzajú rekonštrukciou dve triedy. Mení sa káblové vedenie, maľujú sa stropy a steny a montujú nové drevené zábrany vykurovacích telies. Víťaz verejného obstarávania spoločnosť, Rivero s.r.o. dokončí práce v celkovej hodnote 7 226,38 € do konca júla.

V materskej škole na Svätoplukovej ulici sa obnovujú terasy vrátane malých schodísk a deliacich múrikov. Projekt v sume 12 481,87 € by mal byť ukončený do konca júla 2021.

Rekonštrukčné práce na základnej škole Na bielenisku sa realizujú v školskej kuchyni. Predmetom opravy je podlaha – pôvodná keramická dlažba sa vymení za polyuretánovú liatu podlahu s protišmykovou úpravou. Zároveň budú priestory kuchyne vymaľované. Víťaz verejného obstarávania spoločnosť Insomnium s.r.o. má zákazku v hodnote 21 217,46 € dodať do 30. augusta 2021.

Zdroj: Pezinok