Mesto pripravuje prehľadné parkovanie pri Tyršovom nábreží

1370

Plocha na Tyršovom nábreží pri Starom moste dlhodobo neoficiálne slúžila ako neregulovaná odstavná plocha pre rôzne vozidlá ako napríklad pre návštevníkov nábrežia a Sadu Janka Kráľa, pre ľudí dochádzajúcich do centra mesta, ale aj ako miesto na dlhodobé parkovanie karavanov. V rámci prípravy revitalizácie Sadu Janka Kráľa a nábrežia sa hlavné mesto zaoberalo aj využitím tohto priestoru.

„Chceme, aby Tyršovo nábrežie a Sad Janka Kráľa boli aj naďalej prístupné návštevníčkam a návštevníkom, ktorí potrebujú použiť auto, na druhej strane však nechceme, aby tento významný mestský priestor slúžil ako neregulovaná odstavná plocha pre dlhodobé parkovanie.  Preto v týchto dňoch opravujeme plochu na nábreží pri zjazde zo Starého mosta a lokálne aj plochu na mieste bývalého lunaparku a následne na nich vyznačíme parkovacie miesta, aby bolo jasné, kde je možné parkovať a kde nie. Pri moste pôjde o 155 miest a 10 miest pre motorky a pri bývalom lunaparku zas o 115 miest a ďalších 5 miest pre zásobovanie. Práce plánujeme ukončiť začiatkom júla,“ približuje mesto na sociálnej sieti.

Nový režim parkovania na Tyršovom nábreží bude nastavený tak, aby slúžil prioritne návštevníkom nábrežia a Sadu Janka Kráľa a minimalizoval dlhodobé parkovanie. Počas letných prázdnin bude parkovisko na Tyršovom nábreží slúžiť návštevníkom bezplatne, neskôr bude parkovanie spoplatnené hodinovou sadzbou.

Cez pracovné dni od 17:00 do 22:00 a cez víkendy a dni pracovného pokoja (7:00-22:00) budú mať návštevníci prvé dve hodiny zdarma a následne tretia a každá ďalšia hodina bude spoplatnená sadzbou 1 eur/hod.

Cez pracovné dni od 7:00 do 17:00 bude prvá hodina zdarma, druhá hodina bude spoplatnená sadzbou 1 eur/hod. a tretia a každá ďalšia sumou 2 eur/hod.

„Riešenie pri bývalom lunaparku realizujeme ako dočasné, do doby, kým bude pripravená celková revitalizácia Tyršovho nábrežia. S časťou revitalizácie nábrežia plánujeme začať už v lete a v okolí pamätníka Daniela Tupého vybudujeme nové chodníky a priestor doplníme o novú výsadbu, mobiliár a osvetlenie a zároveň v tomto priestore zredukujeme parkovanie,“ dodáva hlavné mesto.

Dlhé roky neregulovanú odstavnú plochu aspoň z časti tak už tento rok premení mesto na kvalitný priestor. Na hlavnej parkovacej ploche Pod mostom zas komplexne obnovuje povrchy a vytvára nové zelené plochy.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR