Mesto pripravuje zmeny pre pokojnejšiu dopravu, bezpečnejšie ulice a zlepšenie parkovania

1271

V Krasňanoch pripravuje hlavné mesto Bratislava od 1.marca zmeny, ktoré postupne prinesú pokojnejšiu dopravu, bezpečnejšie ulice pre peších a cyklistov a aj zlepšenie parkovania.

Jednou z oblastí, ktoré sú pre mesto dlhodobo výzvou je aj koordinácia rozkopávok a obmedzení. Nie vždy sa to stopercentne darí a nie vždy je to možné, ak však na to má mesto dosah, snaží sa pri rozkopávkach, opravách a ich povoľovaní postupovať tak, aby pár týždňov po jednej oprave nebol rovnaký úsek opäť rozkopaný iným subjektom a obyvatelia nemuseli znášať ďalšie obmedzenia.

Preto keď od BVS dostalo mesto informáciu o plánovanej oprave potrubia na Kadnárovej ulici, rozhodlo sa využiť túto opravu a s ňou súvisiace obmedzenia na rekonštrukciu vozovky a chodníkov v opravovanom úseku. Oprava potrubia, vozovky a chodníkov začne 1. marca a potrvá približne 2 mesiace. Na náhradné parkovanie budú môcť obyvatelia dočasne využívať priestor nástupnej a výstupnej zastávky linky 75 na križovatke Vrbenského – Jozefa Hagaru, ako aj jeden pruh vozovky na Kadnárovej v smere na Peknú cestu. Po ukončení prác sa obnoví pôvodná organizácia dopravy na Kadnárovej ulici.

Bratislava sa spolu s mestskou časťou Rača rozhodli využiť túto príležitosť aj na zavedenie viacerých trvalých zmien, ktoré sa mali realizovať v blízkej dobe s cieľom zlepšiť dopravu v Krasňanoch. Od 1. marca preto mesto začne postupne realizovať viaceré zmeny, ktorých cieľom je:

  • Upokojenie dopravy a snaha znížiť tranzitnú dopravu cez Krasňany. V súčasnosti totiž časť vozidiel z Rače, namiesto toho aby sa najmä v rannej špičke napojila na nosnú radiálu Račianska/Žitná, pokračuje ďalej do Krasňan a tam zahusťuje dopravu. Jedným z dôvodov je aj zastavovanie vozidiel pred školami na Hubeného, dôsledkom čoho sú časté zápchy či kolízie. Z tohto dôvodu dôjde k zmene organizácie dopravy na Hubeného a neskôr ďalším opatreniam na upokojenie dopravy (napríklad osadenie spomaľovacích vankúšov či plošné zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h)
  • Bezpečnejšie ulice pre peších a cyklistov. Súčasťou postupných zmien bude aj zvýraznenie peších trás pri križovaní ulíc (doplnenie priechodov pre chodcov a miest na prechádzanie), povolenie obojsmernej jazdy bicyklov v jednosmerkách, či cyklopruhu na Peknej ceste smerom do lesa.
  • Lepšie parkovanie. Aj vďaka zjednosmerneniu ulíc vzniknú nové parkovacie miesta. Vyznačenie parkovacích miest uľahčí parkovanie a parkovanie bude povolené len tam, kde bude vyznačené parkovacie miesto alebo parkovací pás. Parkovacie miesta začne mesto vyznačovať postupne v nasledujúcich mesiacoch v celých Krasňanoch. Vyznačovanie bude prebiehať po úsekoch, ktoré budú vopred označené. Tieto parkovacie miesta budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (od jesene 2021), ktorá zvýhodní rezidentov.
  • MHD do lesa. V neposlednom rade je potrebná zmena organizácie dopravy aj kvôli novej linke MHD k Horárni Krasňany, ktorá sa bude otáčať cez Hubeného a Cyprichovu. Prispeje to k nižšej miere používania auta v lese, kde sú parkovacie kapacity veľmi obmedzené. Nízkopodlažný autobus bude prístupný aj pre zdravotne znevýhodnených a rodiny s deťmi.

Všetky informácie k zmenám a obmedzeniam od 1. marca nájdete na https://bratislava.sk/sk/krasnany.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR