V Rači začína kompletná rekonštrukcie ulice Pri vinohradoch

843
Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

V utorok 27. júla začína hlavné mesto Bratislava s opravou vozovky, chodníka a nájazdov na ulici Pri vinohradoch v Rači, od kruhového objazdu na Námestí Andreja Hlinku. V rámci prác opraví povrch vozovky v celej šírke, vymení povrch chodníka v smere von z mesta, obrubníky a prídlažby. Obchádzka pre chodcov povedie po druhej strane ulice, respektíve cez bočné ulice. Počas trvania opravy bude ulica prejazdná iba v jednom smere (von z mesta), obchádzka v opačnom smere bude možná po Rustaveliho ulici.

V druhej etape budú počas dní pracovného pokoja, aby sa znížil dopad na dopravu, prebiehať práce na križovatke pri kruhovom objazde na Námestí Andreja Hlinku. Počas týchto dní bude preto odbočenie z kruhového objazdu na ulicu Pri Vinohradoch neprejazdné.

Ukončenie prác je naplánované na 5. september. Tento termín sa môže meniť v závislosti od poveternostných podmienok, alebo iných komplikácií zistených pri samotnej realizácií opravy.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR