Mestská časť Bratislava-Dúbravka začala s výsadbou 83 stromov v 17 rôznych lokalitách

1042

Bagarova, Batkova, Bazovského, Bullova, Ožvoldíkova, Ulica kpt. Rašu, Pod záhradami, Park Pekníkova, areál Materskej školy Ušiakova, Základnej školy Nejedlého, detské ihrisko Húščavova….

To všetko sú miesta, kde ešte tento rok pribudnú nové stromy. Dúbravka začala s výsadbou 83 stromov.

Ide o 17 rôznych lokalít. „Stromy sa sadia s obalenými koreňmi tak, aby bol udržaný koreňový systém a zemina okolo neho. Obalené sú pletivom, ktoré sa v zemi rozpadne v priebehu jedného či dvoch rokov,“ približuje Marián Jucha zo spoločnosti Rugos, ktorá túto jeseň sadí v Dúbravke stromy. „Do zeme sa pridáva substrát pre lepšie zakorenenie a tiež pomalšie rozpustné hnojivo a silikát gél, ktorý zaistí dlhšiu vlhkosť okolo koreňov stromov. Okolo vysadeného stromu pribudnú tri koly, ktoré by tam nemali byť veľmi dlho, aby si strom sám zvykal na rôzne výkyvy.“

Kmeň stromu bude natretý špeciálnou bielou látkou, ktorá zabezpečí, aby sa na strome nerobili trhliny od mrazu, pretože medzi dňom a nocou je vysoký teplotný rozdiel. Biela látka bude na kôre stromu niekoľko rokov, bude sa rozpínať a pri raste kôry zabráni poškodeniu kôry kmeňa.

Javor, hrab, magnólia, čerešňa či okrasná slivka, jarabina, dub… Desiatky nových stromov oživili verejné priestory aj v minulých rokoch. V roku 2015 pribudlo 20 nových stromov, v roku 2016 to bolo 31 stromov, v roku 2017 viac než 50 a v rokoch 2018 a 2019 takmer stovka nových stromov každý rok.

Mestská časť sa nezameriava len na výsadbu nových stromov. K prioritám patrí pravidelná kontrola a starostlivosť o verejnú zeleň.

„Zabezpečujeme potrebnú starostlivosť o dreviny.“ približuje Zuzana Knetigová z Oddelenia životného prostredia miestneho úradu. „Mladé stromy máme pod drobnohľadom. Najmä v prvých troch rokov je potrebné zabezpečiť stromom prísun vody, aby dobre zakorenili a adaptovali sa na nové podmienky. Dôležité je tiež udržiavanie zálievkovej misy, kontrola úväzkov, inštalácia ochrany na báze kmeňa pred mechanickým poškodením. Následne zabezpečujeme výchovné rezy u mladých stromov, ktoré to potrebujú na správne založenie a tvarovanie mladej koruny. Rez mladých a aj dospelých stromov vykonávajú odborníci, arboristi.“

Výsadba v Dúbravke – Jeseň 2020

83 stromov pre Dúbravku v 17 lokalitách

1. MŠ Ušiakova
2. Lipského
3. Bagarova – Bazovského (spojnica ulíc)
4. Bullova
5. Ulica kpt. Rašu 4
6. Bazovského 19
7. Ulica Karola Adlera – pred tanečnou školou
8. Pod záhradami 64
9. Park Pekníkova
10. Detské ihrisko Húščavova
11. Ožvoldíkova 4 pri ihrisku
12. Park Fedákova
13. Cabanova 38
14. Parkovisko Húščavova
15. Dopravné ihrisko pri MŠ Cabanova
16. Detské ihrisko Nejedlého (vedľa ZŠ)
17. ZŠ Nejedlého

Zdroj: dubravka.sk