Mestská časť Rača bude opäť vydávať rybárske lístky

1237

Po krátkej pauze bude mestská časť Rača opäť vydávať rybárske lístky a to už od pondelka 18.5. Rybárske lístky je možné vybaviť v kancelárii 1. kontaktu (podateľňa) v pondelky, stredy a piatky v čase 8.00 – 12.00 hod.

Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Lístok sa vydáva na základe ústnej žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Je potrebné byť prihlásený k trvalému alebo prechodnému pobytu v mestskej  časti  Bratislava – Rača. Osoba musí predložiť občiansky preukaz, rybársky lístok mu bude vydaný po uhradení  správneho poplatku. Preferuje sa platba vopred a pri vybavovaní rybárskeho lístka je potrebné so sebou priniesť doklad o uskutočnenej platbe. Platobné údaje nájdete na www.raca.sk.

Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka a to týždenný – 1,50 €, mesačný – 3, €, ročný – 7 € a trojročný – 17 €.

Zdroj: Rača