Mestská časť Rusovce získala zdroje na obnovu šiestich sakrálnych pamiatok

1566

Občianske združenie Natura Rusovce získalo zdroje na obnovu šiestich sakrálnych pamiatok v Rusovciach. Pamiatky z 18. a 19. storočia podliehajú vplyvu času a počasia, ich obnova je dôležitá pre ich zachovanie pre budúce generácie. V rámci projektu ich čaká reštaurovanie, čím sa zastaví postupná deštrukcia hmoty pamiatok a prinavráti sa im niekdajšia krása a jedinečnosť.

Mestská časť sa o tieto financie nemohla uchádzať, preto sa realizácia projektu spustí po schválení nájomnej zmluvy medzi občianskym združením a mestskou časťou poslancami a poslankyňami na najbližšom miestnom zastupiteľstve.

Ktorých pamiatok sa obnova týka? Na Balkánskej ulici to je stĺp Najsvätejšej Trojice, obelisk rodiny Zichi, socha Piety na stĺpe, a drevená socha Ukrižovaného, na Gerulatskej ulici morový stĺp sv. Antona a na rohu ulíc Balkánska a Lesnícka kamenná socha Ukrižovaného.

Zdroj: Mestská časť Rusovce