Príbeh princeznej Štefánie ožil v Rusovciach: Vernisáž výstavy „Princezná Štefánia – život a historický odkaz v Bratislavskom kraji“

431
Príbeh princeznej Štefánie ožil v Rusovciach: Vernisáž výstavy „Princezná Štefánia – život a historický odkaz v Bratislavskom kraji“
Príbeh princeznej Štefánie ožil v Rusovciach: Vernisáž výstavy „Princezná Štefánia – život a historický odkaz v Bratislavskom kraji“

Štefánia Klotilda Louisa Hermína Mária Charlotta bola belgická korunná princezná predurčená na to, aby sa stala rakúsko-uhorskou cisárovnou. Osud to však zariadil inak a jej životné kroky smerovali z Viedne do Rusoviec kde prežila najšťastnejšie roky svojho života a zanechala silný odkaz.

Zastúpenie BSK pri EÚ pri príležitosti 160. výročia narodenia princeznej Štefánie usporiadalo vernisáž výstavy prác študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru (ŠUP), ktorá sa konala 12.6. v Sankt Vitus Kaffee v Rusovciach, mieste ktoré je úzko späté s jej životom a pôsobením. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ako aj belgickými regiónmi Flámsko, Valónsko a Regiónom hlavného mesta Brusel.

V rámci podujatia predniesol úvodný príhovor Juraj Droba, predseda BSK, Gunnar Riebs, generálny honorárny konzul SR v Antverpách, Tomáš Teleky, vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ v Bruseli, Július Marián Prachár, miestny rusovský farár, ktorý sa zaslúžil o zveľadenie priestoru kostola sv. Víta v Rusovciach a Milan Pagáč, riaditeľ ŠUP Josefa Vydru.

Účastníci vernisáže mohli cez optiku mladých talentovaných umelcov nahliadnuť do života tejto inšpiratívnej historickej osobnosti. Ich práce kreatívnym spôsobom zachytávajú život a historický odkaz princeznej Štefánie na území Bratislavského kraja. Tento celoročný projekt zároveň predstavuje príležitosť na posilnenie slovensko-belgickej spolupráce.

Počas vernisáže mohli návštevníci obdivovať rozmanitosť umeleckých štýlov a techník, ktorými študenti vyjadrili svoje videnie života princeznej Štefánie. Študenti svoje práce pripravili v spolupráci s historičkou Ivanou Trubirohovou. Práce zahŕňali grafické a dizajnérske práce, fotografie, komiksy, minipublikácie, či video v modernom grafickom spracovaní. V rámci podujatia sa hosťom so svojim hudobným programom predstavilo aj sláčikové kvarteto z Konzervatória Tolstého.

Výstava „Princezná Štefánia – život a historický odkaz v Bratislavskom samosprávnom kraji“, ktorá bola verejnosti predstavená v Rusovciach, bude v druhej polovici roka prevezená do Bruselu, kde bude môcť širšie publikum objaviť a oceniť pozoruhodný príbeh princeznej Štefánie a jej spojitosť so Slovenskom.