Zmluvu na obnovu kaštieľa v Rusovciach by mali podpísať do polovice septembra

1311
Zdroj: FB Rusovce
Zdroj: FB Rusovce

Zmluvu na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v bratislavských Rusovciach by mali so zhotoviteľom podpísať do polovice septembra. Pre TASR to potvrdil hovorca predsedu vlády SR Peter Majer z Úradu vlády (ÚV) SR.

„Záverečné ponuky uchádzačov boli predložené verejnému obstarávateľovi 29. júna 2023 a v týchto dňoch prebieha ich vyhodnocovanie. Po vyhodnocovaní ponúk bude ponuku úspešného uchádzača posudzovať Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR,“ priblížil hovorca.

Po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude do siedmich kalendárnych dní odovzdané stavenisko zhotoviteľovi a začnú sa rekonštrukčné práce.

Verejné obstarávanie na rekonštrukciu kaštieľa vyhlásili už v polovici decembra 2019, dlho ho však brzdila námietka voči výberu záujemcov v rokovacom konaní so zverejnením. Tento postup verejnej súťaže, ktorý zvolil Úrad vlády SR, umožňuje obstarávateľovi zúžiť okruh uchádzačov, ktorí môžu predložiť ponuku.

Cieľom rekonštrukcie je obnoviť objekt tak, aby mohol byť využívaný na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jeho sprístupnenie aj pre verejnosť. Odhadovaná cena rekonštrukcie v čase vyhlásenia obstarávania bola vyše 71 miliónov eur bez DPH.

Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.

Zdroj: TASR