Mestské časti začali s kosením, mnohé prvýkrát vo vlastnej réžii

1131

Bratislavské mestské časti začali s tohtoročným kosením. Mnohé z nich po prvýkrát vo vlastnej réžii prostredníctvom svojich spoločností. Niektoré samosprávy majú v pláne pokosiť všetky spravované zelené plochy. Niektoré si vytypovali zopár lokalít, ktoré pokosia len raz, prípade ich ponechajú napríklad ako lúčne plochy. Ubezpečujú, že pracovníkov i techniky majú dostatok.

Petržalka má kosenie naplánované na päť cyklov, podobne ako v minulých rokoch. Tento rok realizuje mestská časť kosenie všetkých plôch po prvý raz vo vlastnej réžii, a to prostredníctvom nového referátu správy verejných priestranstiev.

Mestská časť momentálne neplánuje ponechať spravované plochy nepokosené. Pripúšťa však, že vzhľadom na aktuálnu ekonomickú situáciu sa dá predpokladať, že niektoré plochy, napríklad vo vlastníctve súkromníkov, zostanú nepokosené, respektíve sa budú kosiť menej ako po minulé roky. V pláne však má skúšobnú výsadbu lúčnych kvetín.

Aj Nové Mesto predpokladá frekvenciu kosenia ako po minulé roky, všetko však bude závisieť od poveternostných podmienok a vývoja situácie v súvislosti s novým koronavírusom. Lokality sa vyberajú podľa aktuálneho stavu porastu a uprednostňujú sa lokality, ktoré sú najviac frekventované, čo sa týka pohybu obyvateľstva. Prvé kosenie sa týka všetkých plôch, aby sa vyzbierali nečistoty po zimnom období a vykosili prípadné nálety z predchádzajúceho roka.

V Starom Meste je kosenie vždy prispôsobené výške trávnatého porastu, mestská časť nekosí len vtedy, ak je veľmi sucho, aby nedošlo k hlbokému preschnutiu koreňovej sústavy. Plochy, ktoré by mali ostať nekosené, okrem Prüger-Wallnerovej záhrady, nemá mestská časť zatiaľ vytypované.

Prvú kosbu trávnikov realizuje aj Ružinov. Niektoré plochy pokosí opäť len raz. V troch lokalitách budú vysiate kvitnúce lúčne rastliny, letničky a trvalky. Letničky by mali začať kvitnúť po šiestich týždňoch od vysiatia, takže už v polovici leta by mali byť tieto záhony zakvitnuté. Osivo pritom obsahuje aj semienka trvaliek, ktoré potrebujú dlhší čas na vývin, ale po dvoch až troch rokoch by mali tieto záhony kvitnúť už aj na jar.