Mestské lesy kontrolujú bezpečnosť rekreačných areálov

691

Lesníci z bratislavských mestských lesov využívajú zimné obdobie na pravidelnú kontrolu bezpečnosti rekreačných areálov. Nechýbala kontrola stromov na Partizánskej lúke. Po kontrole sa poškodené a nebezpečné stromy odstraňujú. Kmene, ktoré sa ešte dajú využiť sa zhodnotia a zvyšok, najmä konáre a haluzinu, upratuje k ohniskám, čomu sa na jar potešia opekači.

Na rozdiel od mesta, má lesné prostredie výhodu, že na väčšine miest už rastú mladé stromčeky z prirodzeného zmladenia, ktoré plynulo nahrádzajú odstránené stromy.

Zdroj: Mestské lesy v Bratislave