Mestsky úrad v Pezinku aj v Modre sú pre verejnosť zatvorené

1504

Mestský úrad Modra na Dukelskej 38 a Kancelária prvého kontaktu na Štúrovej 59 budú od pondelka 26. októbra pre verejnosť zatvorené až do odvolania.

MsÚ prosí občanov, aby svoje žiadosti vybavovali prostredníctvom pošty, telefonicky alebo e-mailom.

• Všetky potrebné tlačivá, formuláre a návody, ako ich vyplniť nájdete tu: https://bit.ly/2J6MoDp

• Podateľňa vo forme urny umiestnenej pred vstupom do budovy KPK na Štúrovej 59.

• Kontakty na oddelenia MsÚ: https://bit.ly/3otjwVW

Kultúrne centrum Modra a Mestská knižnica v Modre sú tiež ZATVORENÉ.

Toto opatrenie sa týka aj Mestského úradu v Pezinku. Pezinok zavádza komunikáciu s úradom cez e-mail, telefón alebo schránku.

Zamestnanci úradu budú aj naďalej pracovať, informácie a služby občanom budú poskytovať prostredníctvom e-mailov aj telefonického kontaktu v nižšie uvedených hodinách:

pondelok: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 h

utorok: 8.00 – 11.30 12.30 – 16.00 h

streda: 8.00 – 11.30 12.30 –17.00 h

štvrtok: neúradný deň

piatok: 8.00 – 12.00 h

• Ak príde na MsÚ klient osobne v neodkladnej záležitosti (napr. úmrtie člena rodiny a pod.), bude vybavený v zmysle inštrukcii vedúceho pracovníka vo vestibule MsÚ a zapíše sa do knihy návštev.

• Pohyb klientov po ostatných priestoroch MsÚ je zakázaný

• Klienti môžu vybaviť svoje podania aj vhodením do schránky na to určenej, ktorá sa nachádza pri vchodových dverách do úradu.

Pracovník podateľne bude pravidelne denne schránku kontrolovať a podania evidovať.

V prípade , že žiadateľ nemá zriadenú elektronickú schránku, prijatie mu bude oznámené telefonicky na ním uvedenom telefonickom kontakte a v poznámke pracovníčka podateľne uvedie kontakt a dátum, kedy oznámila termín žiadateľovi.

Zdroj: Pezinok, Modra