Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil moderné odpadkové koše pre Námestie slobody

716

Námestie slobody, ktoré prechádza revitalizáciou, ožije aj vďaka nápaditým odpadkovým košom. Nový mobiliár od návrhára Borisa Belana odkazuje na jedinečný dizajn pôvodných košov, ktoré navrhla architektka Viktória Cvengrošová. Rekonštrukcia námestia prebieha so zámerom zachovať čo najviac pôvodných prvkov a nezmeniť charakter tohto verejného priestoru.

V rámci obnovy sa na námestie vrátia aj pôvodné lavičky, ktoré prejdú repasovaním. Pri lampách taktiež vzniká interpretácia pôvodného dizajnu. Vďaka navráteniu pôvodného a doplneniu nového mobiliáru s odkazom na starý dizajn sa na námestí prepojí dedičstvo minulosti s prítomnosťou.

Napreduje aj samotná revitalizácia Námestia slobody. Bazény fontány Družba sú kompletne vybetónované a čoskoro dôjde k samotnému čisteniu centrálnej plastiky fontány. Obnova námestia bude pokračovať uložením nového spevneného povrchu v okolí fontány. Ten vznikne recykláciou pôvodnej dlažby. Poškodený materiál sa rozdrví na menšie kúsky a použije ako plnivo vo vrchnej vrstve železobetónovej dosky. Prebrúsením vznikne atraktívny povrch s odkazom na pôvodný materiál. Týmto krokom sa pritom ušetrí približne 500 ton materiálu, ktorý by inak musel byť odvezený na skládku a nahradený novým materiálom.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk