Ministerstvo práce pomôže najodkázanejším, ktorí prepadli sitom doterajšej inflačnej pomoci

562

Zhruba 50 000 ľudí, ku ktorým sa doteraz nedostala žiadna z foriem inflačnej pomoci, dostane jednorazovú dotáciu na podporu humanitárnej pomoci vo výške 100 eur. Nariadenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré dnes odobrila vláda, reaguje na zvýšenú mieru inflácie a vysoký rast cien energií. Jednorazová pomoc v rámci inflačného balíka predstavuje výšku 5 miliónov eur.

Jednorazová inflačná pomoc je určená domácnostiam , ktorých priemerný mesačný príjem za posledných 6 mesiacov je najviac vo výške 1,81 násobku životného minima. V prípade jednotlivca pôjde o príjem vo výške 424 eur a pri dvojici s dieťaťom nemôže príjem prevyšovať 914,01 eur.

Aby domácnosť spĺňala nárok na jednorazovú inflačnú pomoc zároveň platí, že v roku 2022 jej nebola poskytnutá žiadna z foriem inflačnej pomoci a nedostala v decembri minulého roka 13. dôchodok.

„Identifikovali sme okolo 50 000 ľudí, ktorí nemuseli dosiahnuť na doteraz poskytnutú inflačnú pomoc v minulom roku. Práve títo získajú možnosť o ňu žiadať od začiatku mája na úradoch práce. Následne v júni im bude vyplatená,“ informoval po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak.

O jednorazovú dotáciu inflačnej pomoci vo výške 100 eur bude možné požiadať na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta bydliska žiadateľa v termíne od mája do konca júla 2023 . Samotnú ž iadosť a všetky informácie k poskytnutiu dotácie zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojom webe v lehote do 7 dní od účinnosti schválenia nariadenia.

Súčasťou schváleného nariadenia z dielne ministerstva práce je tiež poskytnutie jednorazovej dotácie na čiastočnú kompenzáciu výdavkov na platenie úhrady za obed a iné jedlo deťom, ktoré sa nemôžu zúčastňovať vyučovania na základnej škole a ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení podmienenom odkázanosťou.

„Ako ďalšiu pomoc sme pred časom schválili dotáciu na stravu pre školopovinné deti. Máme však približne 500 detí, o ktoré sa staráme v zariadeniach sociálnych služieb. Od 15. augusta aj na tieto deti bude môcť zákonný zástupca požiadať o jednorazovú dotáciu na stravu v sume 160 eur. Aj takýmto spôsobom im v budúcom školskom roku chceme pomôcť,“ doplnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jednorazová dotácia na obedy a iné jedlo 160 eur na dieťa je na obdobie štyroch kalendárnych mesiacov, a to september až december 2023, keďže v niektorých prípadoch nie je možné týmto deťom poskytovať dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.

Ministerstvo práce naďalej pokračuje v pomoci najodkázanejším. Preto pripravilo návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorého súčasťou bude napríklad predsunutá valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi rozšírenie príspevku na bývanie na viac skupín domácností. Cieľom návrhu novely je, aby sa príjem najodkázanejších opätovne navýšil.

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky