Ministerstvo školstva vyčlenilo na zlepšenie vybavenia školských jedální 2 milióny eur

1572

Kvalitnejšie a zdravšie stravovanie pre žiakov. To je cieľom finančnej podpory, ktorú sa rozhodlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčleniť pre školské jedálne. Zriaďovatelia môžu rezort požiadať o dotáciu v sume až päťtisíc eur.

Školské jedálne patria spravidla do vlastníctva ich zriaďovateľov, najmä obcí, miest a VÚC, podobne ako aj budovy škôl. Za ich udržiavanie a rozvoj sú preto zodpovední zriaďovatelia. Napriek tomu sa ich rezort školstva rozhodol opätovne podporiť. „V minulom roku sme na zlepšenie vybavenia školských jedální vyčlenili 750-tisíc eur. Teraz ich podporíme sumou 2 milióny eur. Dotácia bude určená prioritne na vybavenie jedální,“ priblížil šéf rezortu.

Cieľom je podpora zdravšieho životného štýlu žiakov, ktorej napomôže zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a v stredných školách. A to formou nákupu moderných zariadení, napríklad konvektomatov, umývačiek riadu, chladničky, chladiaceho boxu, varného kotla či profesionálneho robota.

Konečný termín na predloženie žiadostí o rozvojový projekt je 28. február 2021. Stačí, ak žiadateľ vyplní žiadosť len online na stránke ministerstva školstva. Po vyplnení údajov, pred odoslaním žiadosti, odporúčame si vyplnenú žiadosť vytlačiť. Po odoslaní žiadosti cez formulár, je žiadateľ informovaný o úspešnom zaslaní. Rezort následne zabezpečí, aby okresné úrady v sídle kraja dostali potrebné informácie.

O podporu sa môžu uchádzať verejné, súkromné, cirkevné školy a školské jedálne. V prípade, ak má žiadateľ problémy s vypĺňaním žiadosti, otázky zasiela na emailovú adresu jedalne@minedu.sk. Call centrum je k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033 alebo e-mailovej adrese helpdesk@iedu.sk.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR