Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na 3. dávku pre ľudí nad 55 rokov

2859

Ministerstvo zdravotníctva spustilo registráciu na očkovanie posilňujúcou dávkou pre ľudí nad 55 rokov. Očkovanie 3. dávkou vakcíny proti Covidu je odporúčané každému vo veku nad 55 rokov po polroku od podania druhej dávky očkovacej látky. Registrácia je už sprístupnená.  

O možnosti podania tretej dávky sú informovaní iniciačnou SMS s prideleným PIN kódom ľudia vo veku 55+, ktorým už od podania druhej dávky uplynulo 6 mesiacov. Záujemcovia o tretiu dávku majú možnosť očkovania sa aj bez predchádzajúcej registrácie, stačí ak sa vo vakcinačnom centre preukážu platným Digitálnym COVID preukazom EÚ o absolvovaní očkovania druhou dávkou.

Aj pri registrácii na očkovanie, aj pri očkovaní bez registrácie platí, že pri imunokompromitovaných pacientoch (ľudí so zníženou imunitou) tretiu dávku vakcíny môžu dostať najskôr po 4 týždňoch od podania druhej dávky (vyžaduje sa odporúčanie od lekára na podanie tretej dávky). Všetci ostatní môžu tretiu dávku očkovacej látky dostať najskôr 6 mesiacov po podaní druhej dávke vakcíny.

Pre imunokompromitovaných pacientov (ľudí so zníženou imunitou) sa tretia dávka vakcíny aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19 odporúča. Naopak, pre všetkých ostatných plne očkovaných ľudí sa podanie tretej dávky neodporúča vzhľadom na to, že prekonanie ochorenia COVID-19 u nich pôsobí ako tretia, posilňujúca (booster) dávka. Ak však takýto človek podanie tretej dávky požaduje, bude mu to umožnené.

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR