Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo linku na podporu duševného zdravia

704

Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo tento mesiac Národnú linku na podporu duševného zdravia. Linka by mala v praxi minimálne rok poskytovať krízovú intervenciu pre dospelých.

Pomoc na linke budú poskytovať klinickí psychológovia s minimálne 10 ročnou praxou. Záujemcovia sa môžu poradiť na čísle 0800 193 193. „Národná linka na podporu duševného zdravia je dôležitým nástrojom pre ľudí. Odborná, ako aj laická verejnosť, po nej dlhé roky volali, dôležitá je o to viac v tejto dobe, keď mnohí ľudia počas pandémie ochorenia COVID-19 prišli o zdroj príjmu, obmedzené boli sociálne kontakty, štát tak v tejto chvíli ponúka pomoc aj touto formou,“ uviedol minister zdravotníctva SR Vladimír Lengvarský.

Súčasťou podpory duševného zdravia bude podľa Kamila Száza, štátneho tajomníka MZ, aj online a telefonické poradenstvo, ktoré bude súčasťou poradní duševného zdravia a rovnako telemedicína v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. „Cieľom je využitie odborných kapacít štátu v oblasti duševného zdravia v náročnom čase pandémie, ako aj období po nej,“ dodal Száz.

Zdroj: TASR