Miznúce telo: Nová výstava v Schaubmarovom mlyne

831

Do Schaubmarovho mlyna v Pezinku prichádza nová výstava Miznúce telo, ktorá predstaví prácu niekoľkých súčasných umelcov, umelkýň a kolektívov na tému ‚miznutia‛ fyzických tiel v našich životoch. Otvorenie a sprievodný program sa uskutoční v sobotu 9. októbra 2021 o 15:00.

Po zahájení výstavy bude nasledovať:

15:30 – 16:00 | Komentovaná prehliadka: Príďte spoznať mlyn ako inštitúciu

Kedy sa stal mlyn súčasťou Slovenskej národnej galérie? Akou cestou prešiel a kam chce ísť? Pozývame na prehliadku mlyna cez kontext budovania inštitúcie od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť.

16:30 – 17:00 | Výklad Lucie Gavulovej k výstave Miznúce telo 

Prvá prehliadka výstavy Miznúce telo, v ktorej vám kurátorka Lucia Gavulová predstaví jej koncepciu cez zastúpené diela, autorov, autorky, umelecké kolektívy a proces jej vzniku.

17:30 – 18:30 | Performancia kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje

MAPSN vytvára premyslené performatívne situácie, inscenované podľa vopred dohodnutého scenára. Zvyčajne bez narácie a so špecifickým prístupom k absurdnosti či bizarnosti. Ich výstupy prostredníctvom významovosti gest, slov, tiel, situácií, miesta, materiálov a emocionálneho pôsobenia metaforicky odkazujú na vážne alebo znepokojujúce obsahy. STRET (2016) je atmosférický výjav tragickej udalosti – nárazu auta do stromu. Inštalácia, evokujúca zánik ľudského života, je spojená s performanciou, ktorá tento výjav rozširuje o uvažovanie nad otázkami smrti či zániku iných, neľudských aktérov.

Ako býva v Schaubmarovom mlyne v Pezinku zvykom, aj túto jeseň jeho priestory zaplní nová výstava s názvom Miznúce telo v koncepcii kurátorky Zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucie Gavulovej. „Výstava je zážitkovou esejou o ‚miznutí‛ fyzických tiel v našich životoch. Všíma si všeobecný trend dekorporalizácie ľudskej existencie, ktorý za uplynulé obdobie nadobudol nové rozmery,“ vysvetľuje Lucia Gavulová. „Na problematiku fyzického „vytrácania sa“ v rámci každodenného života môžeme nahliadať cez rozpúšťanie identít v online priestore, spiritualitu, geopolitické súvislosti, protipandemické opatrenia a rôzne ďalšie optiky, čo prináša širokú škálu interpretácií,“ dopĺňa Gavulová.

O Schaubmarovom mlyne

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovaný potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn. V mlyne sa venujú nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizuje sa tam aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a so životným prostredím, s remeslami a jedlom. Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

Zdroj: SNG