Mladíci v Trnávke pomáhajú s odhŕňaním snehu

687

Partia mladých ľudí z Trnávky prišla s pekným nápadom, ako pomôcť svojej komunite.

Chlapci sa rozhodli, že pomôžu svojim susedom, najmä seniorom, s odhŕňaním snehu. Chodia so snežnými lopatami po ulici a zvonia pri bránach s otázkou, či pomôžu s odhŕňaním. Je to ich vlastná iniciatíva a možno inšpiruje aj iných mladých ľudí, ako pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Ďakujeme!