Mobilné očkovacie jednotky urobili už desiatky výjazdov. Slúžia najzraniteľnejším

4542
Zľava riaditeľka župného Odboru sociálnych vecí Marica Šiková, predseda BSK Juraj Droba, generálny riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby SR Ernest Caban.
Zľava riaditeľka župného Odboru sociálnych vecí Marica Šiková, predseda BSK Juraj Droba, generálny riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby SR Ernest Caban.

Zdravotníci očkujú v teréne v celej Bratislavskej župe a doteraz urobili už desiatky výjazdov za tými najviac ohrozenými – prijímateľmi sociálnych služieb. O výjazd môžete požiadať aj vy.

V Bratislavskom kraji už viac ako dva týždne naplno funguje mobilná očkovacia jednotka. Výjazdový tím očkuje ľudí v domovoch sociálnych služieb i zariadeniach pre seniorov. Vďaka tomu sa k vakcíne dostanú aj takí obyvatelia kraja, ktorí by sa inak zaočkovať nedali.

Dôvodov pre výjazdy bude viac. OKrem imobilných či starších klientov prídu zdravotníci aj za ľuďmi, ktorí majú rôzne psychické diagnózy a v neznámom prostredí cítia strach.
Dôvodov pre výjazdy bude viac. Okrem imobilných či starších klientov prídu zdravotníci aj za ľuďmi, ktorí majú rôzne psychické diagnózy a v neznámom prostredí cítia strach.

Očkovanie predstavuje návrat ľudí k bežnému životu. Takému, na ktorý sme boli zvyknutí pred pandémiou. Okrem desaťtisícov ľudí, ktorých sme dosiaľ zaočkovali na Národnom futbalovom štadióne, sme sa rozhodli očkovať aj ľudí v domovoch sociálnych služieb či v zariadeniach pre seniorov. Uvedomujem si, že nejde o tisíce zaočkovaných ľudí denne, ale prispievame tým k vakcinácii najrizikovejších skupín. Preto má svoj veľký prínos. Je to zároveň významný krok k získaniu kolektívnej imunity,“ vysvetlil Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

Mobilné očkovacie jednotky budú slúžiť tým najzraniteľnejším.
Mobilné očkovacie jednotky slúžia najviac ohrozeným ľuďom.

Mobilná očkovacia jednotka sa aktuálne zameriava na zariadenia sociálnych služieb, nakoľko ešte stále zostali takí klienti, ktorí z rôznych dôvodov zaočkovaní byť nemohli – či už z dôvodu karantény alebo zdravotných komplikácií. V ďalšej fáze sa chce Bratislavský samosprávny kraj zamerať aj na ďalšie špecializované skupiny obyvateľstva, ako sú marginalizované skupiny či napríklad imobilní obyvatelia. BSK uvažuje aj nad očkovaním v obciach. To však závisí od záujmu aj aktuálnej situácie. Prvé mesto, kam bude mobilná jednotka smerovať, bude Senec.

Zdravotníci mobilnej očkovacej jednotky. O výjazd môžete požiadať prostredníctvom špeciálneho formuláru.
Zdravotníci mobilnej očkovacej jednotky. O výjazd môžete požiadať prostredníctvom špeciálneho formuláru.

„Stretávame sa s pozitívnym vnímaním vakcinácie, nielen v domovoch sociálnych služieb, ale aj u pacientov, ktorých očkujeme v domácom prostredí. Ľudia sú veľmi vďační, že sme za nimi prišli. Ak by to tak nebolo, mnohí z nich by sa nedali zaočkovať vôbec. Pre pacientov pripútaných na lôžku, ťažké zdravotné stavy, či pacientov s domácou oxygenotherapiou, je to jediná možnosť ako sa k vakcíne dostať. Zásadné je, že očkovanie výjazdovou očkovacou jednotkou všetkým mimoriadne zjednodušilo prístup k vakcíne. Som presvedčený, že dostatočnú zaočkovanosť dosiahneme len tak, že pôjdeme s vakcínou za ľuďmi. Preto pomáhame. Denné kapacity našej výjazdovej očkovacej jednotky dokážeme násobne navýšiť a požiadavke vieme prispôsobiť aj viac tímov,“ priblížil osobnú skúsenosť Ernest Caban, generálny riaditeľ Záchrannej zdravotnej služby SR.

Mobilné očkovacie jednotky budú slúžiť celému kraju.
Mobilné očkovacie jednotky budú slúžiť celému kraju.

Žiadosť o očkovanie mobilnou jednotkou môžete vyplniť tu.

Vo všetkých štrnástich zariadeniach v pôsobnosti BSK už očkovanie prebehlo. Z celkového počtu 1076 prijímateľov sociálnej služby vo veku nad 16 rokov je aktuálne zaočkovaných 850. Očkovaní boli, samozrejme, aj zamestnanci zariadení, z 881 je zaočkovaných viac ako 76 %. Dobrou správou tiež je, že zo 68 neverejných poskytovateľov a tiež zariadení zriadených obcou alebo mestom prebehlo očkovanie v 66-tich.