Modernejšie a väčšie školy pre Rusovce, Jarovce a Petržalku

2046
Župan Juraj Droba a starosta Jaroviec Jozef Uhler

Pokračujeme vo výjazdoch v kraji, tentokrát sme si prešli škôlky a školy v bratislavských Rusovciach, Jarovciach a Petržalke. Táto zóna sa neustále rozvíja a nedostatok kapacít pre predškolákov a žiakov je téma číslo jeden. Pár dobrých správ pre obyvateľov:

Rusovce

Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sa rozšíri základná škola o nadstavbu s desiatimi triedami a zrekonštruuje sa jedáleň. Celková kapacita sa zvýši o 144 miest, po novom bude na škole 464 študentov. Nové triedy by sa mali otvoriť v školskom roku 2023/24. Pekný projekt starostky Lucii Tulekovej Henčelovej a poslancov.

Jarovce

Bývalé jasle na Trnkovej dostanú novú prístavbu, pribudnú tri triedy a spolu 48 nových miest pre škôlku. „V Jarovciach sme navštívili aj základnú školu, kde nám starosta Jozef Uhler zase raz dokázal, že keď sa chce, tak sa dá. Základná škola mala pôvodne len prvý stupeň, avšak mestská časť ju svojpomocne rozšírila o desať tried. Tlak na kapacity zo strany obyvateľov však pokračuje, a tak starosta s poslancami pripravili perfektný projekt na novú SMART školu. Uchádzajú sa o peniaze z výziev v rámci Plánu obnovy a môžu sa spoľahnúť na podporu župy. Vznikne aj telocvična, knižnica a nový pavilón s 10 triedami. Som veľkým fanúšikom škôl, ktoré neslúžia len deťom, ale sú súčasťou komunít. Aj jarovecká základná škola bude otvorená. Zveľadený areál budú môcť poobede a večer využívať obyvatelia a seniorov bude škola pozývať na rôzne vzdelávacie aktivity,“ dopĺňa predseda BSK Juraj Droba.

Petržalka

V Petržalke na ZŠ a MŠ Turnianska nás riaditeľka Zlata Halahijová previedla zrekonštruovanou budovou. Jedno krídlo sa premenilo na krásnu modernú škôlku a špeciálne pre ňu pribudlo oplotené detské ihrisko. Na záver škola 21. storočia, župná Stredná priemyselná škole elektrotechnická Hálova. Škola má fantastické odborné učebne, fungujúci systém odovzdávania skúseností staršími študentmi a absolventami a mnoho ďalších zaujímavých riešení. Ak zvažuje vaše dieťa štúdium elektrotechniky, odsledujte si deň otvorených dverí, budete milo prekvapení.


Pri všetkých aktuálnych školských projektoch sú samozrejmosťou inkluzívne a ekologické prvky a znižovanie energetickej náročnosti. A kde je to možné, športoviská sprístupňujeme okoliu.