Modra má novinky v dopravnom značení

877

Modra má niekoľko noviniek v dopravnom značení v meste.

✅Na parkovisku na ulici Dr. Bodického (Starý trh) kvôli bezpečnosti vyznačili koridor pre peších.

✅Na Štúrovej ulici, na parkovisku pod súsoším Ľ. Štúra nanovo vyznačili parkovacie miesta.

✅Na žiadosť obyvateľov pribudla na križovatke ulíc Kalinčiakova – Dr. Bodického STOP-ka na vozovke.

Zdroj: Modra