Modra pokračuje v obnove mestského opevnenia

840

Mestský fortifikačný systém Modry bol vybudovaný v rokoch 1610-1646 podľa plánu talianskych staviteľov a má charakter renesančného bastiónového opevnenia.

Hradby siahajúce do výšky 4-5 metrov majú dĺžku 2300 metrov, čo je asi 70 % ich pôvodného rozmeru. Opevnenie mesta sa stavalo podľa línie už existujúcej mestskej zástavby, preto majú hradby nepravidelný tvar.

Vstupy do mesta z troch predmestí chránili brány: Dolná, Pezinská a dodnes stojaca Horná brána. Kruhovitá veža, zvaná aj Červená veža, slúži dnes ako Galéria národného umelca Ignáca Bizmayera a štvorcová Dolná veža je súčasťou hotela Majolika.

Mestu Modra sa v tomto roku podarilo opäť získať dotáciu vo výške 10.000 eur na obnovu mestských hradieb v programe Obnov si svoj dom z rezortu Ministerstva kultúry SR. Finančné prostriedky boli použité na statické zabezpečenie a konzerváciu mestského opevnenia v časti Kurtiny č. 6 a na úsekoch v blízkosti komunitnej záhrady.

Zhotoviteľ (firma INCORPORATED s.r.o.) rozobral a domuroval uvoľnené muriva v rozsahu hradby (27 m³) a zabezpečil a domurovanie uvoľneného muriva o výšku približne 0,4 m v rozsahu koruny hradby. Zrealizoval tiež hĺbkové škárovanie zachovaného lícového kamenného muriva interiéru a exteriéru hradieb (102 m2).

Práce boli vykonané tradičnými metódami a nadväzujú na už obnovené časti mestského opevnenia. Mesto Modra sa na obnove spolupodieľalo sumou 2 000 eur.