Modru čaká oprava Komenskej ulice

923

Od 27. júla sa v Modre začne s opravou Komenského ulice. Práce by mali trvať 8 týždňov.

A čo všetko sa bude opravovať?

  • úprava vozovky-frézovanie pôvodného krytu, vyspravenie nerovností, nový asfaltobetónový kryt,
  • v styku s križujúcimi ulicami Vajanského a Družstevná vybudovanie cestných spomaľovacích prahov,
  • dobudovanie nových a úprava jestvujúcich parkovísk po obidvoch stranách komunikácie,
  • úprava ľavostranného chodníka pri školskom areáli,
  • bezbariérová úprava nových aj jestvujúcich priechodov pre peších,
  • dobudovanie malých spevnených plôch pre kontajnery TKO A HUMANIC,
  • doplnenie a úprava cestného povrchového a podpovrchového odvodnenia,
  • výšková úprava mreží, poklopov a armatúr vo vozovke,
  • riešenie organizácie dopravy, aktualizácia dopravného značenia.

Obyvatelia sa musia pripraviť na úplnú uzávierku komunikácie na 2 až 3 týždne. Mesto plánuje osloviť LIDL a Billu, aby na ich parkoviskách mohli obyvatelia vo večerných hodinách parkovať.

Zdroj: Modra