Monoklonálne protilátky podali na Slovensku už takmer 3000 pacientom. Pre koho je liečba určená?

2990

Monoklonálne protilátky podali doposiaľ takmer 3000 pacientom v 40 zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Monoklonálne protilátky sa podávajú formou infúzie ľuďom nad 65 rokov a pacientom s vážnymi ochoreniami. Znižujú riziko úmrtia, ťažkého priebehu, vážneho stavu, v niektorých prípadoch i hospitalizácie.

Pri ich podávaní nerozhoduje, či je pacient zaočkovaný alebo nezaočkovaný. Liečba je určená pre pacientov do desiatich dní od nástupu príznakov ochorenia COVID-19. Pacient s pozitívnym PCR alebo LAMP testom dostane správu o tom, že je vhodným na takúto liečbu, následne kontaktuje svojho lekára alebo priamo centrum, kde mu bude podaná táto látka prostredníctvom infúzie. Ak patríte do rizikovej skupiny, máte možnosť podstúpiť podpornú liečbu proti COVID-19.

Podľa Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky, je možné nasadiť liečbu protilátkami (monoclonal antibody – MAB) proti spike proteínu (bielkovine) vírusu SARS-CoV-2. V klinických štúdiách sa preukázal prínos v liečbe ľahkého až stredne ťažkého ochorenia COVID-19 u rizikových dospelých a detí staršich ako 12 rokov (s hmotnosťou viac ako 40 kg).

Liečba MAB sa indikuje u pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 a najvyšším rizikom ťažkého priebehu ochorenia.

Cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii. MAB sa podávajú u pacientov, ktorí v daný čas nevyžadujú hospitalizáciu, alebo aj pacientom, ktorí musia byť hospitalizovaní z nejakého iného špecifického dôvodu ako ochorenie COVID-19.

Aby vám bola indikovaná liečba MAB vašim lekárom, musí byť ochorenie COVID-19 potvrdené RT-PCR testom. Taktiež vás na podanie MAB môže poslať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý vykonal testovanie a má informáciu, že nie ste zaočkovaný a spadáte do skupiny s vysokým rizikom ťažkého priebehu ochorenia. Indikujúci lekár tento postup prekonzultuje a dohodne s centrom, kde sa liečba podáva. Liek je podávaný infúziou čo najskôr po pozitívnom testovaní, najneskôr do 10 dní od nástupu symptómov.

U riadne zaočkovaných osôb vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa prínos podania MAB vo všeobecnosti nepredpokladá. V klinických štúdiách bol zatiaľ prínos potvrdený u pacientov, ktorí nevyžadovali liečbu kyslíkom (O2). Monoklonálne protilátky môžu byť spojené s horšími výsledkami, ak sa podávajú pacientom s ochorením COVID-19 vyžadujúcim mechanickú ventiláciu alebo podávanie O2 s vysokým prietokom. U tejto skupiny pacientov sa tak liečba nepovažuje za prínosnú a neodporúča sa.

Spadáte do skupiny pacientov s ochorením COVID-19, ktorí majú najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia?

  • Pacienti starší ako 65 rokov,
  • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35,
  • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom,
  • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie,
  • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti. Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií,
  • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti,
  • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami,
  • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19,
  • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie MAB v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

Zdroj: ssvpl.sk