Možnosti štúdia na Spojenej škole Pankúchova v školskom roku 2021/2022

1372

Cieľom Spojenej školy Pankúchova 6 je zdieľať a uplatňovať spoločnú filozofiu – zaviazať sa k vysokokvalitnému, medzinárodnému vzdelávaniu založenému na princípe spojenia teórie a praxe so skutočným životom.

Škola podporuje medzinárodné zmýšľanie, no zároveň rešpektuje a podporuje rozvoj potrieb študentov a ich jedinečných osobností a podporuje ich, aby sa stali študentmi, ktorí pomáhajú vytvoriť mierový a lepší svet.

Všetky potrebné informácie ohľadne prijímania nájdete na webovej stránke školy www.gympaba.sk.

V budúcom školskom roku 2021/2022 škola otvára: