MUDr. Račická prestáva ordinovať v Malackách aj Závode

1781

Všeobecná lekárka pre dospelých MUDr. Jitka Račická už nebude v malackej nemocnici ani v obci Závod poskytovať lekárske služby.

Okrem iného požiadal uvedený poskytovateľ zdravotnej starostlivosti o zmenu povolenia a aj o zrušenie ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých s miestom prevádzkovania Duklianskych hrdinov 34, Malacky a tiež s miestom prevádzkovania obec Závod.

Náhrada za pani doktorku Račickú resp. Nemocničnú a.s. momentálne nie je, obvod, ktorý bol pridelený tomuto poskytovateľovi bude prerozdelený medzi existujúcich poskytovateľov zdravotnej starostlivosti do konca tohto týždňa (do 31.07.2021 zabezpečuje zdravotnú starostlivosť Nemocničná a.s.).

„Ak požiada o povolenie na prevádzkovanie ambulancie všeobecného lekárstva pre dospelých  fyzická alebo právnická osoba a splní zákonom stanovené podmienky na vydanie povolenia (zákon č. 578/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov), Bratislavský samosprávny kraj ihneď vydá rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie z.z.,“ dodáva Odbor zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja.

Všetky zdravotné karty pacientov, ktoré zostanú v ambulancii budú k 1. augustu odovzdané na Bratislavský samosprávny kraj, ktorý rozhodne o ich pridelení náhradnému lekárovi.