Na Jiráskovej ulici v Petržalke pribudli cyklotrasy

961

Na Jiráskovej ulici v oboch smeroch pribudli cyklotrasy.

Bicyklom tak prejdete bezpečnejšie časť od odbočky na Švabinského ulicu až po Romanovu ulicu (a naopak). V budúcnosti je možné vzniknuté cyklopruhy vylepšiť a výhľadovo ich aj fyzicky oddeliť od motorovej dopravy.

Zdroj: Hlavné mesto Bratislava – sociálna sieť