Na krajskej súťaži amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021 súperilo až 357 diel

991

Spolu 62 autorov prihlásilo až 357 diel. Zo všetkých kategórií odborná porota v zložení Jany Hojstričová, Bedricha Schreibera a Petra Brenkusa ocenila 45 diel, ktoré získali umiestnenie alebo čestné uznanie a tie postupujú do pred výberu celoštátneho kola súťaže.

Porota tiež vybrala ďalších 72 diel na výstavu mala v tomto roku veľmi bohatú úrodu, spolu 62 autorov prihlásilo až 357 diel. Celoštátne kolo súťaže sa uskutoční 5. – 7. novembra 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Najlepšie ocenené diela sú nominované do výberu z ktorého porota vytvorí kolekciu na českú národnú súťaž vo Svitavách a kolekciu na medzinárodnú súťaž amatérskej fotografie FIAP a festival neprofesionálneho umenia TVOR-BA 2022 v Bratislave.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila v piatok 6. augusta v priestoroch Zichyho paláca v Bratislave. Zúčastnili sa jej tak tvorcovia fotografických diel, ako aj priaznivci umeleckej fotografie.

Pred samotnou vernisážou a odovzdávaním ocenení sa uskutočnil aj odborný seminár, počas ktorého odborná porota postupne s autormi diskutovala s autormi o ich vystavených prácach.

Zdroj: ts