Na okraj prehliadky Konc jak živé

836

Cieľom krajskej súťažnej prehliadky ľudových rozprávačov a ľudových spevákov záhoráckych piesní Konc jak živé, ktorá sa konala 19. júna 2021 v kultúrnom dome v Zohore, bolo rozvíjať ľudovú tvorivosť i umelecký prednes účinkujúcich.

V tomto ročníku sa v porovnaní s tým predchádzajúcim v Gajaroch v roku 2019 predstavilo 8 súťažiacich.

Rozprávači sa mohli prezentovať v dvoch kategóriách a to v ľubovoľnej podľa vlastného výberu a v prerozprávaní prečítaného príbehu z rovnomennej knihy Pavla Slezáka Konc jak živé. V tomto ročníku túto možnosť nevyužil ani jeden súťažiaci. Všetci ôsmi stavili buď na vlastný príbeh, zážitok, skúsenosť, alebo na prerozprávaný príbeh iného autora. Napríklad víťaz prehliadky ľudových rozprávačov 11-ročný Timotej Uhrinec z Gajár, ktorý veľmi spontánne, uveriteľne a umelecky pôsobivo podal vtipný príbeh o domácej zabíjačke. Podobne aj Jakub Badrna zo Zohora, ktorý skončil na druhom mieste. Výnimku urobil aj Anton Jedlička z Pezinka, ktorý súťažnú prehliadku obohatil vtipnými veršovačkami Z huby strýca Marcina. Tretie miesto porota udelila Helene Slamkovej z Pezinka za jej vtipné rozprávanie mladej nevesty a gazdinky pod názvom Láska ide cez žalúdek.

Celkovo možno zhrnúť, že pre ďalší rozvoj miestnej kultúry je pozitívne, že na rozdiel od minulého pandemického roka sa podarilo MOS Modra podujatie zorganizovať. Jednotliví aktéri dokázali, že ich rozprávanie musí mať nielen dobre vygradovaný príbeh s prekvapivou pointou, ale aj „ľudový“ prednes, ktorým musia publikum zaujať a vzbudiť v ňom príjemné emócie, smiech a potlesk.

Zdroj: Malokarpatské osvetová stredisko v Modre